Perşembe, Kasım 20, 2003

tüğşkçe kağıraktöer sörünımağ biğr çöğşüm buğlduğüm sönındağişçşğüçğşiç

Hiç yorum yok: